Vänernatur - Hans Kongbäck / Naturfotograferna

Bildvisningar & Kurser

Ni kan bjuda in mig för bildvisningar med följande teman:

 

Vänerhavet - vårt innanhav

Öar i Atlanten (Färöarna, Shetland, Yttre Hebriderna och Grönland)

Lofoten

Island

 

Detaljerade beskrivningar av bildprogrammen finns i Svenska Bildvisningskatalogen

Bildvisningen tar 60-90 minuter

Pris: 2000:- +moms+ resekostnad 18:-/ mil

Jag har F-skatt

 

Kurser 2017

 

26.-30. Juni 2017

 

Kameran i naturen närvaro-alienation?

(En kurs i samarbete med Föreningen för ekofilosofi på Lurö i Vänern)

Kan fotografering föra oss närmare naturen eller bidrar den till att avståndet ökar.

Är fotografering att belägga fakta eller en konstart?

Under kursen kan du lära dig mer om naturfotografering samtidigt som vi diskuterar fotograferingens möjligheter och hotbilder ur ekofilosofiska perspektiv.