Växte upp på Hammarön söder om Karlstad, där jag vid Vänerns strand präglades av vind, vatten, farkoster och fåglar. I tonåren användes hemmaköket som mörkrum.


Jag har arbetat med växt- och fågelinventeringar i Vänern sedan mitten av  60-talet och har blivit specialist på natur och miljö i Vänern. Sitter i styrelsen för Lurö skärgårdens natur- och kulturförening.

Har lett kurser med vänertema för Karlstads universitet samt kör sedan 2003 båtcharter  med guidning i vänerskärgården från Spikens fiskeläge på Kållandsö.

Har dessutom varit ledare för kurser förlagda till Färöarna, Lofoten, Shetland, Yttre Hebriderna, Polen och Andalusien.


Författare till  boken"Vänerhavet" med bilder av Bo Dahlgren, Tore Hagman, Jan Töve och mig.

Ger bildvisningar med olika tema bl.a. "Vänerhavet-vårt innanhav" , "Öar i Nordatlanten", "Lofoten" och "Island" Hans Kongbäck

 Fotograf, Biolog, Författare

 Medlem i Naturfotograferna/ N sedan 1996

samt medlem i Biofoto och Eslövs fotoklubb. Ansluten till TT Nyhetsbyrån

Medlem i Photo Natura/PN 2018

 

CV


- Biolog

-  Vänerspecialist

-  Fotografisk verksamhet 

- Författare

- Föredragshållare

Engagemang


- Deltar i årlig fågelkartering i  Vänern

- Involverad i utveckling av naturturism på Kållandsö


Aktuellt


bilderna på denna sida är tagna av Anke von Belino